BẢN ÁN CỦA TOÀ PHÚC THẨM KHU VỰC LIÊN BANG HOA KỲ FACEBOOK, INC., v FRAGMATUS AV, LLC

BẢN ÁN CỦA TOÀ PHÚC THẨM KHU VỰC LIÊN BANG HOA KỲ FACEBOOK, INC., v FRAGMATUS AV, LLC
Posted date: 30/05/2022

LƯỢC DỊCH BẢN ÁN

1. Nội dung vụ kiện

Facebook kháng cáo quyết định tái thẩm định của Hội đồng kháng nghị và xét xử Sáng chế liên quan đến việc công nhận kết quả thẩm định đối với bằng sáng chế Hoa Kỳ số 7,421,470 và 7,433,921 (gọi tắt là 470 và 921) của Công ty Pragmatus AV.

Cụ thể:

Facebook đã yêu cầu Văn phòng Sáng chế tái thẩm định bằng sáng chế 470 và 921  của Pragmatus AV do 2 bằng sáng chế này cùng liên kết với một bằng sáng chế gốc, có các đặc điểm sáng chế gần như giống hệt, và phần mô tả sáng chế cũng tương tự nhau. Đây về cơ bản đều là các sáng chế nhằm phục vụ các hoạt động giao tiếp giữa các người dùng thông qua mạng lưới máy tính.

Phần mô tả của tất cả các sáng chế này nói về việc duy trì một liên kết giữa người dùng và thông tin địa chỉ về thiết bị họ sử dụng. Một ví dụ để đại diện là bằng sáng chế 470 có mô tả như sau:

“Duy trì một liên kết thứ nhất giữa người dùng thứ nhất với thông tin địa chỉ của thiết bị thứ nhất để đăng nhập người thứ nhất;

 Duy trì một liên kết thứ hai giữa người dùng thứ hai với thông tin địa chỉ của thiết bị thứ hai để đăng nhập người thứ hai;”

Facebook đã yêu cầu tái thẩm định các bằng sáng chế này vì cho rằng các mô tả này có phạm vi trùng nhau và cần phải bị từ chối cấp bằng sáng chế, cụ thể đối với Bowen, Bowen II và Lichty. Thẩm định viên khẳng định rằng tất cả các mô tả này đều được cấp bằng sáng chế do phần mô tả không thể hiện phạm vi của việc “duy trì liên kết thứ nhất”. Cụ thể, thẩm định viên cho rằng các mô tả trên không thể hiện “các thông tin địa chỉ của thiết bị thứ nhất” là một phần của liên kết thứ nhất. Hội đồng kháng nghị sáng chế cũng đồng ý với kết luận của thẩm định viên, cho rằng thuật ngữ “thông tin địa chỉ của thiết bị” có nghĩa là “vị trí vật lý của thiết bị”, và các cụm từ “thông tin địa chỉ” trong các bằng sáng chế trên không phải “vị trí vật lý” của thiết bị thứ nhất. Face book đã kháng cáo kết luận này lên Tòa án phúc thẩm liên bang Hoa kỳ.

2. Quan điểm của Tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ (Tòa)

Tòa án đã ra quyết định dựa trên các nguyên tắc trong án lệ như sau: “Khi hội đồng tái thẩm định một bằng sáng chế còn hiệu lực, cần phải hiểu và giải thích phần mô tả theo nghĩa rộng nhất phù hợp với các đặc điểm cụ thể”, Khi hội đồng tái thẩm định một bằng sáng chế hết hiệu lực, cần phải hiểu và giải thích phần mô tả theo tiêu chuẩn về giải thích mô tả được đưa ra trong án lệ Phillips v. AWH Corp.

Tòa khẳng định bằng sáng chế 470 và 921 còn hiệu lực vào thời điểm Facebook yêu cầu tái thẩm định nên Hội đồng kháng nghị phải áp dụng cách hiểu và giải thích phần mô tả theo nghĩa rộng. Theo đó Tòa cho rằng việc Hội đồng giải cụm từ “thông tin vị trí của thiết bị” có nghĩa là “vị trí vật lý” là đang thu hẹp cách hiểu của cụm từ này, và như vậy là không phù hợp với nguyên tắc nói trên. Tòa đã lập luận dựa trên cách hiểu thông thường của cụm từ “thông tin vị trí” là các thông tin cụ thể của một thiết bị để giúp liên lạc được với thiết bị đó, không nói gì đến việc đó phải là vị trí vật lý.

Theo nguyên tắc được đưa ra trong án lệ, phần mô tả phạm vi phải được giải thích phù hợp với phần thông tin đặc điểm của sáng chế. Tòa lập luận rằng dù trong phần thông tin đặc điểm có nhắc đến cụm từ “thông tin địa điểm của thiết bị”, tuy nhiên phần này không liên quan và không làm hẹp ý nghĩa của cụm từ “thông tin vị trí” trong phần mô tả phạm vi thành “vị trí vật lý”

Tòa kết luận rằng cách hiểu và giải thích của Hội đồng kháng nghị  đối với cụm từ “thông tin vị trí của thiết bị” là hẹp và không phù hợp với nguyên tắc trong án lệ, Từ đó Tòa bác bỏ kết luận của Hội đồng và yêu cầu Văn phòng sáng chế xem xét lại tính hợp pháp của các mô tả phạm vi trong các bằng sáng chế này.

3. Luật áp dụng

Dựa vào án lệ re ICON Health and Fitness, Inc: “Khi hội đồng tái thẩm định một bằng sáng chế còn hiệu lực, cần phải hiểu và giải thích phần mô tả theo nghĩa rộng nhất phù hợp với các đặc điểm cụ thể”.

Khi hội đồng tái thẩm định một bằng sáng chế hết hiệu lực, cần phải hiểu và giải thích phần mô tả theo tiêu chuẩn về giải thích mô tả được đưa ra trong án lệ Phillips v. AWH Corp.

NỘI DUNG BẢN ÁN: BẢN ÁN CỦA  TOÀ PHÚC THẨM KHU VỰC LIÊN BANG HOA KỲ FACEBOOK, INC., v FRAGMATUS AV, LLC

CONTACT US:

 

Lawyers in Da Nang:

99 Nguyen Huu Tho, Quan Hai Chau, Da Nang city

Lawyers in Hue:

56A Dien Bien Phu, Hue City, Thua Thien Hue

Lawyers in Phu Quoc:

65 Hung Vuong, Duong Dong town, Phu Quoc island district

Lawyers in Quang Ngai:

359 Nguyen Du, Quang Ngai City, Quang Ngai Province.

Lawyers in Ha Noi

Room 501, 5th Floor, No. 11, Lane No. 183, Dang Tien Dong Street, Dong Da District, Ha Noi

Lawyers in Nghe An

 No. 19 V.I Lenin street, Vinh City, Nghe An Province

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Phone: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

T SÁCH NGH LUT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIĐÀN NGH LUT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Youtube: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

Telegram: https://t.me/luatsufdvn

Group “Legal forum for foreigners in Vietnam”: https://www.facebook.com/groups/legalforeignersinvietnam

Hotline tư vấn: 0935 643 666
Zalo