TOCFL Exam Prep Materials for Bands A – B – C

TOCFL Exam Prep Materials for Bands A – B – C
Posted date: 21/04/2024

 

1. Trọn bộ 6 quyển giáo trình Đương Đại

 

2. Trọn bộ 5 quyển giáo trình Thực Dụng Nghe Nhìn

 

3. Giáo trình thời đại 1+2

 

4. The Ultimate guide to chinese B1+B2

 

5. Từ vựng Band A+B

 

6. Đề thi mô phỏng TOCFL các band

 

7. Tài liệu đọc hiểu Band A-C

 

8. Sách giải thích từ vựng Band A-B

 

Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp và sử dụng cho mục đích tham khảo.

CONTACT US:

 

Lawyers in Da Nang:

99 Nguyen Huu Tho, Hai Chau District, Da Nang City

Lawyers in Hue:

366 Phan Chu Trinh, Hue City, Thua Thien Hue

Lawyers in Ho Chi Minh City:

No. 122 Dinh Bo Linh Street, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Lawyers in Ha Noi:

Room 501, 5th Floor, No. 11, Lane No. 183, Dang Tien Dong Street, Dong Da District, Ha Noi

Lawyers in Nghe An:

 No. 19 V.I Lenin street, Vinh City, Nghe An Province

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Phone: 0772 096 999

Fanpage LUT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

T SÁCH NGH LUT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIĐÀN NGH LUT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

Youtube: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

Telegram: https://t.me/luatsufdvn

Group “Legal forum for foreigners in Vietnam”: https://www.facebook.com/groups/legalforeignersinvietnam

Hotline tư vấn: 0772096999
Zalo